Užsakymų sąlygos

GARANTIJOS IR GRĄŽINIMAS

Garantija
Visoms prekėms, kurias įsigijote elektroninėje www.officesystem.lt parduotuvėje, suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose (jei jie pridedami). Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

Grąžinimas
Įsigijus prekių www.officesystem.lt, Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pranešdami apie tai el. paštu: info(eta)officesystem.lt, arba raštu, siunčiant registruotą laišką adresu Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius, per 30 (trisdešimt) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
 
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
Tuo atveju jei prekės yra keičiamos, mes suderiname su Jumis dieną ir laiką, kada kurjeris gali atvykti paimti grąžinamas prekes.

SVARBU: Jūsų pirkimo dokumentas yra sąskaita faktūra, kurią gavote kartu su preke ir/arba elektroniniu paštu. 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta;  
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
  • grąžinant pažeista prekę būtina pateikti pažeidimo aktą.

PRISTATYMAS IR ĮKAINIAI

Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje, per 24 valandas nuo Prekių užsakymo.

Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 43,44 € + PVM.
Jei Pirkėjas pirko už mažesnę sumą nei 43,44 € + PVM, už prekių pristatymą Pirkėjas sumoka Pardavėjui 4,34 € + PVM.
Prekių pristatymas į Kuršių Neriją apmokęstinamas 16,52 € + PVM nepriklausomai nuo užsakymo sumos.

Prekės pristatomos darbo dienomis. Jei Pirkėjas užsako  Prekes nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 17.00 val. arba  iki penktadienio 16:00 val., Pardavėjas jas pristato kitą darbo dieną.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (įmonės vairuotoju, išorinės logistikos kompanijos kurjeriu ar kt.) patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jeigu siunta yra netinkama naudojimui, Pirkėjas turi teisę grąžinti siuntą Pardavėjui vadovaujantis grąžinimo sąlygomis. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, ir atsakomybė už siuntą pereina Pirkėjui. Prekės, dėl kurių išorinių pažeidimų pretenzijos yra pareikštos po krovinio priėmimo (dokumentų pasirašymo) atgal nepriimami, nekeičiami ir negrąžinami.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų atsiradusių transportuojant prekę(-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

Jei Jums kyla papildomų klausimų, prašome kreiptis mūsų kontaktais.

UŽSIPRENUMERUOKITE Office System NAUJIENAS