Bendradarbiavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapyje www.officesystem.lt, esančiais interneto adresu www.officesystem.lt (toliau – www.officesystem.lt), tvarkomi www.officesystem.lt lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys.
Interneto tinklalapyje www.officesystem.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje www.officesystem.lt  ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapį  www.officesystem.lt, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto tinklalapyje www.officesystem.lt  tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
 
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto tinklalapyje www.officesystem.lt, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;
b) el. pašto adresą galime naudoti Jums pranešant naujienas, išpardavimus, kainų ir prizų akcijas, sveikinimus, kitą svarbią informaciją.
 
3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
 
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje www.officesystem.lt ir (arba) pasinaudojus www.officesystem.lt, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
 
4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
 
5. Informacija Jūsų kompiuteryje
 
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje www.officesystem.lt. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi www.officesystem.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Jums nereikėtų į www.officesystem.lt  iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.
 
6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
 
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje www.officesystem.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje www.officesystem.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.
 
7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
 
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje www.officesystem.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.
 
8. Asmens duomenų saugumas
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje www.officesystem.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 
9. Pranešimai
 
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su www.officesystem.lt, informuokite apie tai www.officesystem.lt klientų aptarnavimo centrą.
Darbo laikas: I-V, 8:00 – 17:00
Tel.:+370 5 272 7200
El.p.: info(eta)officesystem.lt

10. Sutikimas
 
PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPĮ, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI INTERNETO TINKLALAPYJE WWW.OFFICESYSTEM.LT KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.
 
11. Autorinės teisės
 
Draudžiama be UAB "Office System" leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.officesystem.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.

Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso UAB "Office System".
Nors UAB "Office System" deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.officesystem.lt pateikta informacija.
 
12. Sąlygų keitimas
 
Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje www.officesystem.lt  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu www.officesystem.lt  po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.
 
13. Kainodaros taisyklės
 
UAB "Office System" pasilieka teisę keisti prekių mažmenines kainas be išankstinio įspėjimo. Nubraukta prekės kaina www.officesystem.lt puslapyje yra buvusi standartinė mažmeninė kaina.

14. Baigiamosios nuostatos
 
Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Yra galimybė siekti taikaus susitarimo Elektroninio ginčų sprendimo platformoje. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

UŽSIPRENUMERUOKITE Office System NAUJIENAS